Nieuwe titels van MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/shop/rss_feed.php nl Tussen kwetsbaarheid en kracht - Wicherink Bram http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964293 Een app als emotiecoach voor personen met autisme, de ontwikkeling van een operatierobot voor moeilijk te behandelen oogaandoeningen of een serious game over voeding voor nierpati?nten: technologische innovaties in zorg en welzijn volgen elkaar in razendsnel tempo op. Het boek Tussen kwetsbaarheid en kracht schetst ontwikkelingen op dit gebied en laat de professional van de toekomst nadenken over de rol en inzet van technologie binnen zorg en welzijn. Innovaties op het gebied van sociale technologie en eHealth worden steeds vaker toegepast. Denk aan de komst van apps, elektropleisters, beeldzorg of telepresentie, serious games en robotica. Tussen kwetsbaarheid en kracht helpt bij het ontwikkelen van een duurzame visie op technologie en bij het gebruik ervan tijdens dagelijkse werkzaamheden. Inzet van technologie kan ondersteunend werken in het verkrijgen van zelfregie door pati?nten en cli?nten en leidt in veel gevallen tot verbeteringen in zorg en welzijn. Het boek is geschreven voor studenten van hogere sociale studies en zorg- en (para)medische opleidingen. Het is tevens een aanrader voor sociale en (para)medische professionals binnen zorginstellingen, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg, ziekenhuizen en wijkteams. Drs. Bram Wicherink is als docent-onderzoeker sociale studies met een expertise in technologie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gezondheid, lichamelijke opvoeding Sat, 19 May 2018 10:00:03 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964293 Interprofessioneel werken en innoveren in teams - de Waal Vincent http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964385 Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het boek Interprofessioneel werken en innoveren in teams draait om de vraag hoe interprofessionele teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. De focus in het boek ligt op vormen van dienstverlening binnen de jeugdsector, het sociaal werk, de zorg en het onderwijs, die in toenemende mate en vooral op lokaal en regionaal niveau, intensief samenwerken. Het boek schetst een aantal theoretische invalshoeken en beschrijft op basis van recent onderzoek relevante praktijksituaties. Het behandelt thema's als veranderdynamiek in organisaties, de definitie van interprofessioneel werken, de succesfactoren ervan op basis van onderzoek, teamontwikkeling en samenwerking in teams, en de rol van teamleiders op het terrein van kenniscreatie. Ook komen principes van transformatie-leren (leren op de werkvloer door teams gericht op innovatie) aan de orde. Op de bijbehorende website zijn verwerkingsopdrachten te vinden. Interprofessioneel werken en innoveren in teams is zowel bedoeld voor hbo-studenten van sociale studies en opleidingen op het gebied van sociaal werk, zorg, jeugd en onderwijs als voor master-, post-hbo- en bijscholingstrajecten. Daarnaast is het interessant voor uitvoerende professionals en hun direct-leidinggevenden (teamleiders). Aan dit boek heeft een grote groep van auteurs bijgedragen. Eindredacteur Vincent de Waal was senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en docent bij het Instituut Social Work van dezelfde hogeschool. Mens en maatschappij Sat, 19 May 2018 10:00:03 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964385 Psychische gezondheid - van der Stel Jaap http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964378 Waarom is het zo lastig om gedrag te veranderen? Wat kunnen mensen met gedragsproblemen zelf doen om het dagelijks functioneren te verbeteren en hoe kunnen professionals ze hierbij ondersteunen? Psychische gezondheid geeft inzicht in de psychische processen en problemen die een rol spelen bij het veranderen van gedrag. In het boek ligt het accent op zelfregulatie. Het boek sluit goed aan op de recente ontwikkelingen binnen de psychiatrische hulpverlening om mensen met psychische problemen zelf verantwoording te laten nemen voor het veranderen van hun gedrag. Het toont toekomstig sociale professionals wat er mogelijk is op het gebied van gedragsverandering en leert ze om adequate ondersteuning te bieden zonder cli?nten te veel bij de hand te nemen. Het boek bevat beknopte overzichten over menselijk gedrag en (psychische) gezondheid en gaat in op de mogelijkheden en beperkingen van professioneel handelen. Het maakt inzichtelijk hoe de mechanismen werken die ten grondslag liggen aan de aanpak van psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van motivatie, de vorming van identiteit, zelfbeheersing en stress. Psychische gezondheid is geschreven voor studenten van zorg en welzijnsopleidingen, maar is ook interessant voor studenten aan de Lerarenopleiding die de Master Educational Needs volgen. Jaap van der Stel is lector Geestelijke Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden. Mens en maatschappij Fri, 18 May 2018 10:00:03 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964378 Praktisch Burgerlijk Procesrecht (e-book) - Timmermans Joep http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001856984 .. Mens en maatschappij Fri, 18 May 2018 10:00:01 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001856984 BiSL? - Pocketguide - ""de herziene druk - van der Pols Remko http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789087538651 BiSL?, Business Information Services Library, is het framework voor business informatiemanagement. Dit is de ""de druk van het boek met de beschrijving van het BiSL Framework. Het meest in het oog lopende verschil met de eerste druk is dat de termen `functioneel beheer en `informatiemanagement in de titel zijn vervangen door ??n nieuwe term: `business informatiemanagement. De inhoud is verder niet in essenti?le zin gewijzigd; wel zijn onduidelijkheden en foutjes verbeterd en is er extra aandacht besteed aan consistente schrijfwijze van begrippen in de tekst en figuren. BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende en richtinggevende processen, alsmede voor de onderlinge relaties. Deze pocketguide heeft als doel om inzicht te geven in het framework BiSL, te schetsen hoe business informatiemanagement in de praktijk wordt uigevoerd en hoe BiSL daarbij van nut kan zijn. Om dit zichtbaar te maken worden de processen van business informatiemanagement geschetst aan de hand van een case die door het hele boek heen loopt. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:21 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789087538651 Een goede les - van Werkhooven Maurice http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964347 Wat werkt wel en wat niet tijdens lesgeven in het voortgezet en beroepsonderwijs? Waardoor gaan leerlingen 'aan'? Wat zet ze bij de start van de les aan tot denken? Hoe verloopt de les als de leraar het doel van de les met passie brengt? Wat is voor leerlingen het belang van hogere-orde-denken en hoe geef je dat vorm? Moeten alle leerlingen hetzelfde huiswerk maken? Wat geef je jouw leerlingen naast kennis van zaken nog meer mee? Een goede les biedt handvatten om rijke lessen voor te bereiden. Praktijksituaties laten zien dat een goede les een aantal basiselementen bevat. Dit boek geeft aanwijzingen die groot effect hebben op het leren van leerlingen en daarnaast zorgen voor meer leeropbrengst en meer leerplezier bij leerlingen en werkplezier bij leraren. Een goede les bestaat uit een starter, kop, romp en staart. Dit zijn ook de titels van de vier hoofdstukken van dit boek. Wie deze systematische aanpak volgt, kan met eenvoudige aanpassingen een goede les geven. Naast de praktische handreikingen geeft dit compacte boek ook inzicht in de achterliggende theorie?n. Een goede les is een inspiratiebron voor (beginnende) leraren in het voortgezet en beroepsonderwijs en hun begeleiders. Maurice van Werkhooven is onderwijskundige, heeft jarenlang aardrijkskunde gegeven en als trainer en coach docenten en leidinggevenden in het vo begeleid. Tegenwoordig is hij zelfstandig trainer/coach. Kitty van Dijck is onderwijskundige, heeft jarenlang les gegeven in het (v)mbo en is nu didactisch en pedagogisch trainer/coach van docenten in het vo, mbo en hbo. Ook geeft zij les aan de lerarenopleiding. Beide auteurs zijn verbonden aan het Netwerk Onderwijsadviseurs. Onderwijs Thu, 17 May 2018 10:00:21 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964347 Organiseren & managen (e-book) - Weber Andre http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001887988 .. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:21 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001887988 SMART in de logopedie - de Ineke Groot http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789023254843 Logopedisten werken methodisch. Ze hanteren een vaste structuur bij het onderzoeken en behandelen van cli?nten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het formuleren van SMART doelen, om zo een stevige basis te scheppen voor een behandeltraject. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie. Het boek geeft antwoord op een vraag als: Hoe pas ik het SMART principe toe bij doelen voor een logopedische behandeling? Over de auteurs Ineke de Groot-Vording Ineke de Groot ( "") heeft in de opleiding tot logopedist aan Hogeschool Windesheim afgerond. Als logopedist heeft zij gewerkt binnen diverse settingen en sinds werkt zij als docent aan de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In """""" heeft Ineke de masteropleiding Dovenstudies (Hogeschool Utrecht) voltooid. Maartje Oosterwijk Maartje Oosterwijk ( "") heeft in """""" de opleiding tot logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen afgerond. In """" opende zij Logopediepraktijk Oosterwijk in Hoogeveen. In """" heeft zij de opleiding Logopediewetenschappen aan de Universiteit Utrecht voltooid. Maartje heeft meerdere jaren onderwijservaring aan de opleiding Logopedie van zowel Zwolle als Groningen. Gezondheid, lichamelijke opvoeding Thu, 17 May 2018 10:00:21 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789023254843 IPS werkt! - - http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046966884 Werkgevers zullen de komende jaren meer ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een psychische aandoening. De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding. IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen succesvolle methodiek om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen en ervoor te zorgen dat zij duurzaam aan het werk blijven. In Nederland wordt de methodiek voor arbeidsre-integratie en arbeidsrehabilitatie al jaren met goede resultaten ingezet en sinds kort ook bij begeleiding naar studie of opleiding. Iedereen met een ernstige psychische aandoening die in behandeling is bij een ggz-(behandel)team en de wens tot werken heeft, komt in aanmerking voor een IPS-traject. IPS werkt! combineert op toegankelijke wijze de grondige beschrijving en onderbouwing van de methodiek, met praktische hoofdstukken over de toepassing van IPS in de Nederlandse praktijk. Testimonials uit de praktijk beschrijven hoe betrokkenen IPS zien vanuit hun rol als cli?nt, naaste, werkgever, trajectbegeleider of medewerker bij een gemeente of het UWV. IPS werkt! is bedoeld voor werkers in de arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie, hulpverleners van F-ACT- en VIP-teams en (woon-)begeleiders van RIBW-en. Het boek is ook interessant voor medewerkers van sociale wijkteams, gemeentelijke diensten Werk en Inkomen en UWV, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en HR(M)-medewerkers. Deze uitgave kan ook gebruikt worden bij de sociale studies, zorgopleidingen en de opleiding HRM op hbo-niveau. De redacteuren (tevens auteurs) Jaap van WeeghelenHarry Michonzijn vanaf de introductie van IPS nauw betrokken bij het onderzoek naar en de implementatie van IPS in Nederland. Prof. dr.Jaap van Weeghel is wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos, hoofd onderzoek en zorgontwikkeling bij GGZ Dijk en Duin (Parnassia Groep) en bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan Tilburg University. Dr. Harry Michon is senior wetenschappelijk medewerker bij het programma Re-integratie van het Trimbos-instituut. Hij doet onderzoek naar en adviseert over de participatie en arbeidsrehabilitatie van mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie Verschillende andere experts en betrokkenen bij IPS in de praktijk hebben hoofdstukken in het boek geschreven. IPS werkt! is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:19 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046966884 Doolhof van de rouw - Voorhorst Frieda http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789079418374 In Doolhof van de rouw doet Frieda Voorhorst verslag van het proces van rouwverwerking na de dood van haar vader. Haar stijl is reflexief: ze kijkt achteraf met afstand naar haar eigen emoties, gedachten en handelen. Het boek is daardoor beschouwelijk zonder zwaarwichtig te zijn, het is sterk gericht op de dagelijkse gebeurtenissen in die periode. De sterke familieband in het gezin Voorhorst, met haar moeder, haar twee zusters en haar beide broers, wordt als een vanzelfsprekend harmonieuze achtergrond geschetst. Hoewel het boek natuurlijk over een heel verdrietige periode gaat, blijft het voortdurend lichtvoetig. Het is soms zelfs uitgesproken humoristisch. Het boek is voor lezers die zelf een periode van rouw doormaken, troostrijke leesstof, ook omdat de fasen waaruit een rouwproces bestaat in het boek zo zorgvuldig worden beschreven. Het boek kan dus ook dienen als doorleefd voorbeeld van de bestaande theorie?n over rouwen. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:19 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789079418374 Werken met begaafde leerlingen in de klas - Bakx Anouke http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789023254768 Passend Onderwijs voor alle kinderen zorgt er voor dat ook de ontwikkeling van de begaafde leerling de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijft voor menig leerkracht een hele opgave, terwijl uitdagend onderwijs voor deze leerlingen hard nodig is. Werken met begaafde leerlingen in de klas is geschreven voor leraren basisonderwijs in opleiding en leraren die in een basisschoolklas lesgeven. Het boek bevat verdiepende informatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met deze leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema's behandeld, zoals motivatie, metacognitie en hooggevoeligheid. Rode draad in het boek is de vraag: Wat zou j?j als leerkracht basisonderwijs kunnen doen om deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen? In het boek geven we ook diverse handreikingen om in de klas aan de slag te gaan. Uitgangspunt hierbij is steeds 'het goed kijken naar en begrijpen van de begaafde leerling'. De wijze waarop we handreikingen en tips hebben geformuleerd sluit aan bij het kijken naar en werken met begaafde leerlingen vanuit een pedagogisch sensitief perspectief. Daarbij sluiten we aan bij recente inzichten ten aanzien van de zijnskant ofwel de gevoeligheid van begaafde leerlingen. Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via www.lerarencampus.nl. Om het materiaal te kunnen bekijken en gebruiken dien je een (gratis) account op Lerarencampus te hebben of aan te maken. Anouke Bakx is lector Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Esther de Boer is onderwijsadviseur bij KPC groep en ECHA- specialist. Maartje van den Brand is co?rdinator Talentontwikkeling bij het samenwerkingsverband Plein "". Ton van Houtert is pabodocent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Onderwijs Thu, 17 May 2018 10:00:18 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789023254768 Managementvaardigheden voor projectleiders - Rosman Cees http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789058758446 In Managementvaardigheden voor projectleiders maakt u kennis met alle aspecten van samenwerking en communicatie binnen projecten. Uitgangspunt hierbij is het perspectief van de projectleider die met zijn team concrete projectresultaten wil bereiken. Met dit boek leert u de vaardigheden en technieken die nodig zijn om een project professioneel aan te pakken. Over de inhoud Managementvaardigheden voor projectleiders gaat in op onderwerpen zoals projectleiderschap en leidinggeven, teambuilding en samenwerking, probleemhantering, en het verzorgen van schriftelijke en mondelinge projectrapportages. Het boek bestaat uit drie delen. In deel I wordt de theorie beschreven van leiderschap en leidinggeven. Deel II gaat over de projectleider in zijn dagelijkse praktijk: wat moet die weten over teamontwikkeling, probleemhantering, communicatie en persoonlijk leiderschap? Met deel III kunt u vervolgens gaan werken aan uw persoonlijke effectiviteit als (toekomstig) projectleider. Met testen en oefeningen ontdekt u meer over uw persoonlijkheid, uw functioneren en de eigen (professionele) ontwikkeling. Uniek aan dit boek Geheel herziene vijfde druk met een nieuwe, overzichtelijkere indeling. Extra aandacht voor actuele thema's en instrumenten die projectleiders helpen in hun dagelijkse praktijk. Volgens docenten, studenten en professionals een uitgebreid boek dat goed toepasbaar is in de praktijk. Prettig leesbaar en met voldoende uitdaging, ook voor de meer ervaren student. Extra materiaal Bij dit boek hoort ook de website www.managementvaardighedenvoorprojectleiders.nl. U kunt daar browsen in testen uit de vorige druk. Doelgroep Hbo-studenten binnen alle opleidingen. Daarnaast een aanrader voor iedereen die projecten leidt in de praktijk. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:13 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789058758446 Taalbewust beroepsonderwijs - Bolle Tiba http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964309 Een grote uitdaging in het (v)mbo is omgaan met verschillen in tempo, taalniveau, leerstijl, interesse en kennis van de leerlingen. Dit vraagt om aanpassing van werkvormen en lesstof aan de kenmerken van de leerlingen. In Taalbewust beroepsonderwijs worden vijf vuistregels voor taalbewust lesgeven ge?ntroduceerd. Door deze regels toe te passen, worden de lessen en leersituaties betekenisvol en leerzaam. Wie taalbewust lesgeeft, weet de leerlingen te activeren en het onderwijs voor de leerlingen begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de leerlingen. De tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren. Dit boek is een toegankelijke en prikkelende uitgave voor alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel docenten Nederlands als beroepsvakdocenten. Het boek staat boordevol lesidee?n en effectieve en uitdagende opdrachten. Theorie wordt ge?llustreerd aan de hand van voorbeelden en uitgewerkt in praktijkopdrachten waar docenten (in opleiding) zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het Referentiekader Taal wordt zichtbaar gemaakt wat je van de leerlingen mag verwachten in taal- en vakles en op stage. Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en zijn sinds "" actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs als docent, coach, trainer en adviseur. Onderwijs Thu, 17 May 2018 10:00:13 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964309 Rijkdom is gratis - Hobbelink Wendy http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789081928151 Rijkdom is gratis! biedt je een inspirerende kijk om meer uit je werk en leven te halen. Dit boek maakt duidelijk hoe je rijkdom in jezelf kunt vinden. Je ontdekt hoe je ego je vriend of vijand kan zijn en hoe je je bezieling kunt versterken. Daarnaast zie je hoe je op een authentieke en effectieve manier de verbinding met jezelf en anderen kunt aangaan, zowel in werk en als priv?. Je ervaart meer vitaliteit, maakt heldere keuzes en bent effectiever in je werk. In dit boek vind je een verfrissend gedachtegoed, herkenbare praktijkcases, diverse oefeningen en bruikbare tips voor je eigen levens- en loopbaanpad. Deze uitgave is geschikt voor iPad of tablet lezers. Ook verkrijgbaar voor eReaders ISBN ""- ""-"" """"--. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:13 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789081928151 Het event als strategisch marketinginstrument - Gerritsen Dorothe http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964101 In de marketing spelen events een steeds grotere rol. Door producten en diensten te koppelen aan beleving, en andersom, cre?ren aanbieders een belangrijke meerwaarde. Dit boek gaat over de manier waarop organisaties het event als marketinginstrument weten in te zetten om bezoekers te bereiken en te raken. Het verschaft inzicht in de strategische inzet van events aan de hand van marketingtheorie?n, ondersteund met aansprekende praktijkvoorbeelden. Het event als strategisch marketinginstrumentbehandelt de ontwikkeling van de beleveniseconomie, events en eventmarketing. De verschillende gebieden van marketing waarbinnen belevenissen een rol spelen, zoals citymarketing en branding, komen ook aan bod. De laatste hoofdstukken bespreken de stap van strategie naar concept, touchpoints, effectmeting en evaluatie. Op de website staan voor studenten open vragen, een oefentoets met antwoorden en handige bijlagen bij hoofdstuk en "". Voor docenten is er uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar als zij Het event als strategisch marketinginstrument als verplichte literatuur voor hun studenten voorschrijven. Dit materiaal bestaat uit antwoorden op de open vragen, multiplechoicevragen met antwoorden en powerpointpresentaties. De voorbeelden en cases in het boek en het materiaal op de site zijn geactualiseerd. Deze nieuwe druk is een full colour editie. Het hoofdstuk over trends en ontwikkelingen is aangevuld met voorbeelden van vernieuwende eventconcepten en nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de transformatie- en beleveniseconomie. Het hoofdstuk over relatiemanagement is geactualiseerd met toepassingen in social media. Het hoofdstuk marketingcommunicatie bevat meer informatie over het inzetten van apps. In het hoofdstuk citymarketing wordt het belang van veiligheid en duurzaamheid bij evenementen verder uitgediept. Nieuwe methoden van effectmeting zijn toegevoegd en er is aandacht voor neuromarketing. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:12 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964101 Dichterbij de basis - van Straten Gerda http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046963869 Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveni?ren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en rekening houdend met zowel mogelijkheden als kwetsbaarheden van mensen. Het boek maakt inzichtelijk hoe de sociaal werker in individuele situaties, vanuit het werken met gezinnen en groepen en op het gebied van samenlevingsopbouw, de eigen deskundigheid in kan zetten om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Naast concrete instrumenten die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van gesprekstechnieken en contactleggingsvaardigheden gaat het boek in op de visievorming op het sociaal werk. Er is veel aandacht voor het oefenen van een basishouding die van professionals wordt verwacht. De vele voorbeelden en opdrachten helpen de lezer om hun beroepshouding te versterken en te reflecteren op kritische beroepssituaties. Veelgebruikte hulpmiddelen, zoals vraagsuggesties voor het opstarten van het contact en het exploreren van leefsituatie van de cli?nt zijn in het boek opgenomen. Op deze manier biedt dit werk op een toegankelijke wijze zicht op een werkveld dat in beweging is en geeft het de nodige bagage om te kunnen handelen in de hedendaagse, complexe en snel veranderende praktijk. Dichterbij de basis. Methodisch werken in het sociale domein is geschreven voor studenten van sociale studies in het begin van hun opleiding. Voor meer gevorderde studenten en professionals is de uitgave Dichterbij. Wegen en overwegen in het sociaal werk beschikbaar met veel extra materiaal voor nascholingsdoeleinden. Gerda van Straten, Margot Scholte & Ard Sprinkhuizen zijn verbonden aan Hogeschool Inholland. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:12 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046963869 Leren reflecteren - Nijgh Lida http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789461278845 Reflecteren is iets wat we bijna iedere dag doen. We staan stil bij de dingen die we gedaan en meegemaakt hebben. Of we denken na over iets wat we dachten of voelden in een bepaalde situatie. Reflectie is geen geforceerd zoeken naar iets, maar met een nieuwsgierige open blik op zoek gaan naar een deel van jezelf dat je nog niet kent. Met als doel inzicht krijgen in je handelen, gedrag en drijfveren. En jezelf en je professioneel handelen hierdoor verder te ontwikkelen. Over de inhoud Leren reflecteren gaat eerst in op wat reflectie precies inhoudt. Het boek verheldert daarbij wat de meerwaarde en het belang ervan zijn. Vervolgens benoemt het de link tussen reflectie en het werkveld. Waar lopen hulpverleners tegenaan in hun werk? En welke rol kan reflectie daarbij spelen? Tot slot staat in het boek wat nodig is om reflectie te ontwikkelen en toe te passen. Nieuw in deze druk nieuwe modellen voor een grote variatie aan situaties; meer aandacht voor de context van reflecteren; kritische beschouwing van het onderwerp, zonder in te boeten op toegankelijkheid; verdieping door praktische oefeningen en filmpjes online. Uniek aan dit boek Veelomvattende methode die duidelijk maakt wat reflecteren precies inhoudt, waarom het zinvol is en hoe u het binnen de hulpverlening kunt inzetten. Leerzaam samenspel tussen boek en website. Toegankelijk geschreven met veel praktijkverhalen. Extra materiaal Bij het boek hoort een website met veel oefeningen en links naar filmpjes om reflecteren al doende onder de knie te krijgen. Doelgroep Hbo-studenten in sociaal agogische bacheloropleidingen zoals: Sociaal pedagogische hulpverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening Cultureel maatschappelijke vorming Pedagogiek Toegepaste psychologie Social Work Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:12 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789461278845 Klassenmanagement (e-book) - Klamer-Hoogma Miriam http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001889715 .. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001889715 De Basis van Bedrijfseconomie voor non financials(e-book) - Brouwers Rien http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001875466 .. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001875466 Praktisch Straf(proces)recht (e-book) - Starrenburg H.J. http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001886349 .. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001886349 Hoofdlijnen Nederlands recht(e-book) - Loonstra C.J. http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001886264 .. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001886264 Business en Managementmodellen (e-book) - Mulders Marijn http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001885779 .. Economie, recht en bedrijfsleven Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001885779 Verslaglegging van juridisch onderzoek - van Dijk Aldert Jan http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001885595 .. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001885595 Het leren voorbij - Biesta Gert http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789490120269 Sinds de verlichting staat het moderne opvoedings- en onderwijsproject in het teken van het bevorderen van de vrijheid en zelfstandigheid van het kind. Hierbij wordt vaak uitgegaan van claims over de ware aard of de ware natuur van de mens. In dit boek vraagt onderwijspedagoog Gert Biesta zich af wat het zou betekenen voor opvoeding en onderwijs wanneer we de vraag van het mens-zijn niet vooraf invullen, maar ons radicaal open stellen voor het nieuwe begin dat zich aandient met ?ieder kind. Gert Biesta is als Professor of Education verbonden aan het Department of Education van Brunel University London en bekleedt de NIVOZ-leerstoel voor de pedagogische dimensies voor onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Dit boek verscheen in """""""" in het Engels, en is inmiddels vertaald in het Zweeds, Deens, Portugees en Chinees. In """""""" won het de Critics' Choice Book Award van de American Educational Studies Association. Enorm inspirerend! - Sultan G?ksen, lerares, docentenopleider en columnist. Onderwijs Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789490120269 Basisboek psychologie - Rigter Jakop http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964187 Ons gedrag komt voort uit biologische, psychische en sociale processen. Onderzoek wijst uit dat in al die processen, sociale verbondenheid met andere mensen een centrale rol speelt. Erfelijke aanleg is in deze benadering net zo belangrijk als de werking van onze hersenen en sociale invloeden. Basisboek Psychologie laat zien dat verfijnde mechanismen tot gedrag leidt dat in eerste instantie irrationeel lijkt, maar eigenlijk het resultaat is van een diepe sociale verbondenheid met andere mensen. De uitgave bespreekt hoe de psychische processen met elkaar samen hangen en welke invloed ze hebben op het sociaal functioneren van mensen, zoals het denken, waarnemen en leren, maar ook motivatie, sociale omgang en communicatie. Voor professionals die veel met andere mensen werken is het belangrijk om te weten waar gedrag door gestuurd wordt en hoe daar invloed op uitgeoefend kan worden. Om het functioneren van de mens te verklaren, komen de rol van onze evolutie en het verschil tussen menselijke vermogens en dat van (sociale) diersoorten en andere organismen regelmatig aan de orde. Basisboek Psychologie geeft inzicht in het brede werkveld van de psychologie. Het helpt studenten en professionals om belangrijke begrippen en toepassingen te defini?ren en met elkaar in verband te brengen. Ieder onderwerp wordt ge?llustreerd met aansprekende casussen, praktijkvoorbeelden en ondersteunend beeldmateriaal. Op de bijbehorende website staan interactieve meerkeuzevragen, een begrippentrainer en links naar filmpjes. Het boek is gericht op studenten van opleidingen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en voor studenten van (sociaal) juridische en HRM studies. Dankzij de aansprekende schrijfstijl en opmaak is dit full colour boek ook interessant voor elke (aankomend) professional die meer wil weten over psychologie en sociale verbondenheid. Jakop Rigter werkt bij De Haagse Hogeschool als docent psychologie en psychopathologie en als senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd & Opvoeding. Hij heeft meerdere bestsellers geschreven op het gebied van de psychologie en psychopathologie. Mens en maatschappij Thu, 17 May 2018 10:00:08 +0200 MijnStudieBoek http://mijnstudieboek.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964187